Skuteczne szkolenie, jak je zorganizować?

Skuteczne szkolenie, jak je zorganizować?

Niezależnie od tego, na jaki temat organizujemy szkolenie, aby było ono efektywne, muszą zostać spełnione podstawowe warunki. Te same zasady dotyczą szkoleń wewnętrznych organizowanych dla pracowników firmy, jak również zewnętrznych. Wystarczy, że zapamiętasz kilka prostych wskazówek i zwrócisz uwagę na najważniejsze aspekty. Uczestnicy z pewnością wyniosą ze spotkania cenną wiedzę oraz przydatne umiejętności.

Szkolenie, po którym od razu zapominamy wszystko, co zostało wyłożone przez prowadzącego – jest oczywistą stratą czasu. Wiele zależy od zaangażowania uczestnika, jednak również sposób organizacji wydarzenia ma niebagatelne znaczenie. Pozornie mało istotne kwestie mogą wpłynąć na poziom skupienia słuchaczy, ich zdolność do zapamiętania informacji oraz stopień, w jakim opanują przedstawiany materiał. Pomijając merytoryczną stronę, skupimy się na zewnętrznych aspektach organizacyjnych, które są jednakowe dla większości szkoleń, wykładów i kursów. Jakie warunki powinny zostać spełnione, by szkolenie było wartościowe?

Komfortowe warunki na sali szkoleniowej

Pierwszy oczywisty warunek, który musi zostać spełniony, by uczestnicy szkolenia mogli skupić się na przebiegu zajęć, to zapewnienie im komfortu. Bardzo duże znaczenie ma temperatura w sali szkoleniowej. Należy wybierać pomieszczenia z wentylacją lub dostępem do okien. Latem ważnym elementem wyposażenia sali szkoleniowej jest klimatyzacja. Optymalna temperatura zapewniająca dobre samopoczucie osobom przebywającym dłuższy czas w pozycji siedzącej to około 22-26 stopni Celsjusza.

Nie bez znaczenia jest oświetlenie, które powinno zapewniać dobrą widoczność. Barwa światła ma dodatkowo duże znaczenie dla naszej percepcji, skupienia i samopoczucia. Ciepłe światło, szczególnie jest jest mało intensywne, wprowadza w stan odprężenia i relaksu. Taka nastrojowość może wywołać u uczestników senność. Skupieniu znacznie bardziej sprzyja światło o barwie chłodnej lub neutralne. Należy pamiętać, by jego źródła były odpowiednio rozlokowane, tak by pomieszczenie było oświetlone równomiernie.

Dobre nagłośnienie

Do priorytetowych należy również kwestia nagłośnienia. Sala powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt nagłaśniający. Należy również sprawdzić mikrofony i głośniki podczas generalnej próby bezpośrednio przed szkoleniem, tak by można było wyeliminować ewentualne problemy i zakłócenia. Należy wówczas zadbać o odpowiednie ustawienie sprzętu, sprawdzić akustykę i dobrze rozmieścić głośniki.

Prezentacja multimedialna

Podczas większości szkoleń bardzo ważny jest również element graficznej prezentacji materiału. Wiele osób zdecydowanie łatwiej przyswaja wiedzę, czytając i oglądając, a nie słuchając. Najlepiej zatem przedstawiać materiał na prezentacji multimedialnej z wyszczególnieniem najważniejszych informacji. Wszelkie wykresy, zdjęcia, filmy stanowią cenne urozmaicenie na szkoleniu i należy zadbać o ich jak najwyższą jakość. Niebagatelne znaczenie ma tu sprzęt multimedialny, który musi umożliwiać przedstawienie materiałów w taki sposób, by były dobrze widoczne i czytelne dla wszystkich uczestników. Sale konferencyjne Małopolska Radocza Park są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, taki jak projektor multimedialny, nagłośnienie oraz flipchart. Jest to optymalne wyposażenie dla sali szkoleniowej.

Materiały dydaktyczne dla uczestników

Słuchanie i czytanie/oglądanie prezentowych materiałów to jeszcze nie wszystko. Wiedzę w pełni przyswaja się, gdy włączony zostanie także element kinetyczny, czyli ruchowy (pisanie, rysowanie, wykonywanie zadań). Uczestnicy powinni mieć zapienioną możliwość robienia notatek. Warto wręczyć im materiały szkoleniowe w postaci katalogów, broszur, kserówek z najważniejszymi elementami prezentacji. Wówczas słuchacze będą mogli podkreślać interesujące ich fragmenty i zapisywać własne spostrzeżenia.

Oprócz wymienionych aspektów, o sukcesie decyduje oczywiście poziom samego szkolenia, komunikatywność osoby prowadzącej oraz szereg dodatkowych czynników. Jako organizator, musimy natomiast w pierwszej kolejności skupić się na wyborze odpowiednie sali szkoleniowej i zapewnieniu uczestnikom odpowiednich warunków do przyswajania wiedzy.

logo_bottom.svg

Odpoczywaj w hotelu z widokiem.

Odwiedź nas