Hotel - dla rodziny - warunki rezerwacji - Hotel Radocza Park
english
english

Warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji w Hotelu Radocza Park Active & Spa

Rezygnacja z pobytu w celu zwrotu wpłaconej zaliczki wymaga pisemnego oświadczenia.

W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Hotel Radocza Park Active & Spa
zwraca wniesione przez rezerwującego wpłaty pomniejszone o koszty manipulacyjne wysokości 100 zł za każdą zgłoszoną rezerwację z tytułu obsługi zgłoszenia.

W przypadku późniejszej rezygnacji z pobytu zwrot zaliczki nastąpi w całości po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł, tylko w przypadku sprzedaży zwolnionych miejsc.

Dokonanie rezerwacji i wpłaty zaliczki jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych wyżej warunków.